Recyklácia odpadu, ako na to?

13. septembra 2022

Zásadná otázka znie, prečo vlastne recyklovať?

V dnešnej dobe by sme sa už nemali pýtať prečo, ale ako! Recyklácia je naozaj potrebná. Naša planéta sa topí v odpade, a pokiaľ si každý povie, že dnes nie alebo že to za mňa spraví sused, tak už nebude cesty späť.

Každý človek by mal prijať zodpovednosť, a odpad čo vyprodukuje by si mal aj vytriediť. Týmto minimom vieme extrémne pomôcť životnému prostrediu, a začať by sme s tým mali už dnes! Naša planéta ťa potrebuje.

Čo je recyklácia?

Je to proces opätovného využitia už použitých materiálov. Zabraňuje plytvaniu vyčerpateľných prírodných zdrojov, hromadeniu odpadu a prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov.

Pamätáte si ako dieťa na zber papiera? Alebo na auto čo chodilo po meste či dedine a vytrubovalo na zber starých kovových prístrojov? Či dokonca keď niekto nájde na smetisku starú stoličku a zrenovuje si ju, vedeli ste že aj toto je recyklácia?

Plasty

 Odpad delíme podľa farieb

Každé mesto a skoro každá dedina je už dnes zapojená do štátneho recyklačného programu. Zelená = sklo, žltá = plasty, modrá = papier, červená = kov, hnedá = bio odpad. 

Napriek tejto snahe aj tak recyklujeme žalostne málo komunálneho odpadu. S recykláciou by sme mali začať už doma. Napríklad tzv. nebezpečné odpady (akumulátory, žiarivky, batérie a iné) vôbec nepatria do smetí! Treba ich odniesť na špeciálne zberné miesta, ktoré sa  nachádzajú aj v supermarketoch. Ak by sme ich totiž vyhodili do normálneho odpadu, hrozí že pri jeho spaľovaní sa nebezpečné látky z nich ( ortuť, olovo a kadmium) budú uvoľňovať do vzduchu, pôdy a vody.

Pozor aj na lieky!

Lieky , maste ani vitamíny po dátume spotreby tiež nepatria do smetí! Pri najbližšej návšteve lekárne by sme ich tam mali odniesť. Tiež hrozí, že by sa liečivá a chemikálie mohli uvoľňovať do prírodných zdrojov.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: Ako žiť ekologicky

Ako môžem recyklovať doma?

Každý z nás má možnosť spraviť prvé kroky aj doma. S naším návodom je to jednoduché.

  1. Pripravte si recyklačné nádoby . Vôbec nemusíte kupovať nové koše. Nielen že budete mať extra výdavky, práve naopak prispievate k ďalšiemu konzumu. Na recykláciu si pokojne vyhraďte staršie škatule či nádoby, ktoré by inak putovali do smetí. Vidíte, už toto je samotná recyklácia. Nezabudnite si ich farebne označiť (farbou, pastelkami, prípadne nálepkami).
  2. Odpad nevyhadzujte špinavý. Napríklad také plastové fľaše od  malinoviek najskôr opláchnite a zrolujte ich v rukách. Zmestí sa ich viac, a hlavne to uľahčuje prácu pri finálnej recyklácii.
  3. Nebezpečný odpad, lieky ale aj použitý kuchynský olej odneste tam, kam patria. Nemusíte každý týždeň niekam chodiť a hľadať zberne. Aj prepálený olej môžete zbierať do starých plastových fliaš, a až keď sa vám všetko nazbiera, odneste to na príslušné miesto. Vedeli ste, že napríklad z 1 litra kuchynského oleja sa dá vyrobiť až 0,9 litra biopalivovej zložky?
  4. Redukujte plasty u vás v domácnosti. To je to najmenej, čo môžete urobiť. Začať môžete napríklad používaním látkových tašiek, alebo nekupovaním nápojov v plastových fľaškách.
  5. Založte si kompost. Aj v panelákovom byte na balkóne si môžete založiť maličký kompost, kde budete vyhadzovať bioodpad ako sú napríklad šupky z ovocia a zeleniny, vajíčkové škrupinky a iné. Kompost potom využijete pri hnojení kvetov či záhrady. Návodov ako si založiť kompost od nuly je na internete neúrekom.

Neplytvajte vodou. Znie to zvláštne, ale aj šetrné narábanie s vodou je súčasťou recyklácie. Na Slovensku si stále nevieme vážiť to, že máme pitnú vodu doslova aj v toalete. Voda je naše skutočné prírodné bohatstvo, no mali by sme s ňou narábať šetrne.

FAQ: NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Prečo je recyklácia dôležitá?

Recyklácia je dôležitá, pretože zabraňuje plytvaniu zdrojmi, hromadeniu odpadu a prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov. Pomáha uchovať prírodné zdroje a chrániť životné prostredie.

Ako recyklácia pomáha životnému prostrediu?

Recyklácia pomáha životnému prostrediu tým, že minimalizuje potrebu ťažby nových surovín. Keď sa materiály recyklujú, nemusia sa vyrábať nové produkty a používať nové zdroje. Tým sa znižuje ťažba, spracovanie a doprava surovín, čo vedie k nižším emisiám skleníkových plynov a ochrane prírodných ekosystémov.

Aké sú prínosy recyklácie pre spoločnosť?

Recyklácia prináša viaceré prínosy pre spoločnosť. Znižuje náklady na likvidáciu odpadu a spracovanie surovín. Vytvára pracovné miesta v recyklačných závodoch a v odvetvích, ktoré sa zameriavajú na recykláciu. Tiež zvyšuje povedomie ľudí o dôležitosti ochrany životného prostredia a pomáha vytvárať udržateľnejšie a čistejšie miesta pre budúce generácie.

Ako môže jednotlivec prispieť k recyklácii?

Jednotlivec môže prispieť k recyklácii tým, že si doma vytvorí recyklačné nádoby a pravidelne triedi odpad. Je dôležité oplachovať recyklovateľné predmety, ako napríklad plastové fľaše, pred ich vložením do recyklačného kontajnera. Okrem toho je potrebné správne likvidovať nebezpečné odpady, ako sú batérie, žiarovky a lieky, a používať menej plastových výrobkov.

Ako sa správne triedi odpad?

Odpad sa správne triedi podľa miestnych recyklačných programov. Väčšina miest a dedín má označené rôzne kontajnery pre triedenie odpadu. Zvyčajne sa odpad delí na sklo (zelená nádoba), plasty (žltá nádoba), papier (modrá nádoba), kov (červená nádoba) a bio odpad (hnedá nádoba). Je dôležité dodržiavať tieto smernice a nezahrňovať do bežného odpadu materiály, ktoré majú byť recyklované.

Prečo je dôležité správne likvidovať nebezpečný odpad a lieky?

Správna likvidácia nebezpečného odpadu a liekov je dôležitá, pretože tieto látky môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ak sa nebezpečné látky dostanú do bežného odpadu, môžu sa uvoľniť pri jeho spaľovaní a kontaminovať vzduch, pôdu a vodu. Je preto potrebné odniesť tieto materiály na špeciálne zberné miesta, ktoré zabezpečujú ich bezpečnú likvidáciu.

Ako môžem recyklovať doma?

Recyklovať doma je možné jednoduchými spôsobmi. Prvým krokom je vytvorenie recyklačných nádob, ktoré môžu byť staršie škatule alebo nádoby, ktoré by inak skončili v smeti. Tieto nádoby sa farebne označujú podľa typu odpadu, napríklad farbou, pastelkami alebo nálepkami. Odpad sa potom triedi podľa príslušných nádob a nezabudnite ho oplachovať pred recykláciou.

Ako môžem redukovať používanie plastov?

Používanie plastov je možné redukovať niekoľkými spôsobmi. Môžete začať používať látkové tašky namiesto jednorazových plastových tašiek. Tiež je možné minimalizovať používanie plastových fľašiek tým, že preferujete nápoje balené v iných materiáloch, ako sú sklo alebo plech. Ďalšou možnosťou je nakupovať výrobky s čo najmenším množstvom obalov a vyhnúť sa jednorazovým plastovým predmetom.

Ako môžem vytvoriť kompost doma?

Vytvorenie kompostu doma je možné aj v panelákovom byte na balkóne. Môžete zbierať bioodpad, ako sú šupky z ovocia a zeleniny a vajíčkové škrupinky, a vytvoriť malý kompostovací kôš. Kompost môžete potom využiť na hnojenie kvetov alebo záhrady. Existuje mnoho návodov na internete, ako si založiť kompost od začiatku.

Prečo je dôležité šetriť vodou?

Šetrné zaobchádzanie s vodou je dôležité, pretože voda je vzácny zdroj. Ak šetriť vodou, prispievame k ochrane vodných zdrojov a znižujeme nároky na vodu. Napríklad zatváranie kohútikov pri umývaní riadu alebo zber dažďovej vody na záhradné zavlažovanie sú spôsoby, ako šetriť vodu v domácnosti a prispievať k udržateľnému využívaniu tohto dôležitého zdroja.

Záver:

Recyklovať je dnes viac ako len vhodné, je to nevyhnutnosť. Naša planéta sa stretáva s vážnymi problémami týkajúcimi sa odpadu a degradácie životného prostredia. Je na nás, aby sme prevzali zodpovednosť a začali recyklovať. Recyklačný proces prináša mnoho výhod, ako je šetrnejšie využívanie prírodných zdrojov, redukcia emisií skleníkových plynov a zníženie hromadenia odpadu.

Pre začiatok je dôležité pochopiť, čo presne recyklačný proces znamená a ako funguje. Svet okolo nás už je do veľkej miery zapojený do štátnych recyklačných programov, ktoré určujú triedenie odpadu podľa farieb. Avšak mnoho komunálneho odpadu stále končí na skládkach. Je našou povinnosťou začať s recykláciou doma a dbať na to, aby sme správne separovali odpad a neodhadovali ho do nesprávnych kontajnerov.

Okrem triedenia bežného odpadu je dôležité venovať pozornosť aj správnej likvidácii nebezpečného odpadu a liekov. Tieto látky môžu mať škodlivé účinky na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto by sa nemali vyhadzovať do bežného odpadu. Je potrebné ich odniesť na špeciálne zberné miesta, ktoré zabezpečujú ich bezpečnú likvidáciu.

Recyklovať môžeme aj vo vlastnej domácnosti. Stačí si vytvoriť recyklačné nádoby, ktoré môžu byť staršie škatule alebo nádoby, a farebne ich označiť podľa typu odpadu. Dôležité je tiež oplachovať odpad, ako sú plastové fľaše, predtým ako ich dáme do recyklačnej nádoby. Redukcia používania plastov je ďalším dôležitým krokom, ktorý môžeme urobiť. Vyhýbanie sa jednorazovým plastovým výrobkom a preferovanie alternatívnych materiálov pomáha znížiť množstvo odpadu.

Ďalším spôsobom, ako prispieť k recyklácii, je založenie kompostu. Aj v malom priestore, ako je balkón, môžeme založiť kompostovací kôš a zbiera

ť bioodpad. Využitím vlastného kompostu pri hnojení rastlín znižujeme potrebu chemických hnojív a napomáhame k udržateľnému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi.

Je tiež dôležité si vážiť vodu a šetriť s ňou. Každá kapka je dôležitá, pretože pitná voda je vzácny zdroj. Jednoduché opatrenia, ako zatváranie kohútikov počas umývania riadu alebo zber a využitie dažďovej vody na záhradné zavlažovanie, môžu prispieť k úspore vody a ochrane tohto dôležitého zdroja.

Recyklovať je našou povinnosťou a spoločným záujmom. Malé kroky v našej každodennej rutine môžu mať veľký pozitívny dopad na životné prostredie a budúcnosť našej planéty. Nechajme sa inšpirovať a motivovať k recyklácii a urobme to už dnes.

Prečítajte si tiež

Zateplenie domu ceny a radyZateplenie domu - komplexný sprievodca
Úvod: Dôvod a dôležitosť zatepľovania domu Zateplenie domu predstavuje jednu z najdôležitejších investícií do domácnosti, ktorej cieľom je zvýšiť komfort bývania a znížiť náklady na energie. V tomto úvode sa zameriame na vysvetlenie, prečo je zateplenie také dôležité a aké výhody prináša. Zateplenie domu nie je len o zlepšení teplotného komfortu, ale aj o ochrane […]
Vianočný kupón Bez hmyzu SKPrečo je darčekový kupón na tieniacu techniku ideálnym vianočným darčekom
Vianoce sa blížia a s nimi aj to večné dilema: Čo darovať našim blízkym, aby darček naozaj potešil a zároveň bol praktický? Chceme nájsť niečo, čo bude nielen krásne, ale aj užitočné, niečo, čo bude vyjadrovať našu lásku a starostlivosť. A presne tu prichádza na rad náš darčekový kupón na tieniacu techniku - moderný, štýlový […]
Kopčekovo Senec vianočná charitatívna kapustnicaBez hmyzu SK sa pripája k vianočnej charitatívnej kapustnici v Kopčekove s grilovanými klobásami a tombolou!
Ahojte všetci priatelia a podporovatelia dobrých skutkov! S radosťou vám oznamujeme, že naša firma Bez Hmyzu SK sa stala hrdým partnerom Kaviarne Kopčekovo pri ich vianočnej charitatívnej kapustnici, ktorá sa uskutoční 22.12.2023 od 15:00 hodiny. Sme nadšení, že môžeme byť súčasťou tejto úžasnej iniciatívy, ktorá nielenže rozveseľuje, ale aj pomáha. Ale to nie je všetko! […]
1 2 3 27

Ozvite sa nám a radi vám vypracujeme cenovú ponuku

Premyslite si čo by ste potrebovali vyriešiť, či už ide o konkrétny problém, alebo máte vyhliadnutý konkrétny produkt spolu s orientačnými rozmermi, každý detail nám pomôže k presnejšej cenovej ponuke.
Montáže realizujme v Bratislavskom a Trnavskom kraji + Rakúsko a Maďarsko.

Ostatné kraje len pokiaľ to má význam aj pre vás a aj pre nás, čiže väčšie projekty a realizácie, prípadne si viete objednať produkt bez zamerania a bez montáže. Dodanie kuriérom po celom Slovensku po dohode so zákazníkom.
Formulár - Cenová ponuka

Veľká spokojnosť! Odporúčam
Veronika Šuranová
Veronika Šuranová
7. Apríl, 2023
Príjemný, ústretový technik a krásne odvedená robota. Ďakujem Vám
Lucia Čákovská
Lucia Čákovská
7. Apríl, 2023
Nebol som si istý či si dať na náš dom vonkajšie rolety ale táto firma ma presvedčila o tom, že to bola tá najlepšia voľba;).
Dávid Loj
Dávid Loj
7. Apríl, 2023
krasne rolety den a noc!!!!! som spokojna
Monika Miháliková
Monika Miháliková
7. Apríl, 2023
Pán Vitek je jeden veľký profesionál aj s technikom. Ďakujem Vám za renováciu sieťok v celom našom dome.
Fero Mužica
Fero Mužica
7. Apríl, 2023
super! odporucam kazdemu kto bude vahat koho si vybrat. sietky nam spravili aj s cenovou ponukou behom dvoch dni.
Adam Konček
Adam Konček
7. Apríl, 2023
tato particka je bezkonkurencna! velmi mi poradili pri vybere bambusovych zaluzii.
Boris Macho
Boris Macho
7. Apríl, 2023
najlepsie zaluzie na trhu. nas dom uplne ozil
Eva Babencová
Eva Babencová
7. Apríl, 2023
Som maximálne spokojný so servisom! určite odporúčam. Široko ďaleko najlepšia firma nie len na sieťky.
Maťo Kusý
Maťo Kusý
7. Apríl, 2023
odporúčam
Zlatica Vanaková
Zlatica Vanaková
5. Apríl, 2023
Tieniaca technika a siete proti hmyzu
inšpirácie pre vaše pohodlie a relax.
© Copyright 2023 - Bez hmyzu SK s.r.o.
envelopephone-handsetmap-marker

Pin It on Pinterest

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram